زومپی

کورتانا Archives - زومپی

- بار

مایکروسافت تلاش می‌کند تا اخبار پیرامون دستیار صوتی اختصاصی خود، کورتانا را عادی جلوه دهد. ازطرفی می‌دانیم که در به‌روزرسانی بعدی ویندوز، احتمالا کورتانا دیگر حضور جدی نخواهد داشت. دستیار صوتی در به‌روزرسانی بعدی ویندوز ۱۰ به‌راحتی در دسترس نیست و بسیاری از قابلیت‌های خود را هم از دست می‌دهد. قابلیت‌هایی همچون کنترل دستگاه‌های هوشمند خانگی یا حتی پخش کردن موسیقی دیگر توسط کورتانا قابل انجام نخواهد بود. به‌نوعی رقابت کورتانا با دیگر دستیارهای صوتی […]