زومپی

نورون Archives - زومپی

- بار
نتایج مطالعات انجام‌شده روی مغز موش همیشه قابل تعمیم به انسان نیست

نتایج مطالعات انجام‌شده روی مغز موش همیشه قابل تعمیم به انسان نیست

ما به‌طور مداوم و بی‌آنکه به آن فکر کنیم، از مغز خود استفاده می‌کنیم، اما اینکه مغز چگونه کاری را که باید انجام می‌دهد، مسئله‌ی پیچیده‌ای است. پژوهشگران برای درک این موضوع چندین دهه است که از مدل‌های حیوانی برای آزمایش‌های مغزی استفاده می‌کنند. درحقیقت، بیشتر دانش ما درمورد نحوه‌ی توسعه‌ی مخچه (منطقه‌ای از مغز که اطلاعات حسی را دریافت کرده و پاسخ‌های فیزیکی بدن ما را دربرابر آن‌ها هماهنگ می‌کند) از مطالعات انجام‌شده روی […]