زومپی

میکروب Archives - زومپی

- بار
تلفن‌های همراه ابزار انتشار عوامل بیماری‌زا هستند

تلفن‌های همراه ابزار انتشار عوامل بیماری‌زا هستند

میلیاردها گوشی موبایل در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. آن‌ها در تمام قاره‌ها و در تمام کشورها و شهرها وجود دارند. گروهی از پژوهشگران، مطالعات انجام‌شده در این زمینه را که تلفن‌های همراه چگونه پاتوژن‌های عفونی مانند باکتری‌ها و ویروس‌ها را حمل می‌کنند، مورد بازبینی قرار دادند. آن‌ها می‌گویند گوشی‌ها احتمالا اسب‌های تروایی هستند که در انتقال همه‌گیری‌ها و دنیاگیری‌ها نقش دارند. انتقال پاتوژن‌های روی تلفن‌های همراه یک نگرانی جدی سلامتی ایجاد می‌کند. خطر […]

- بار

میلیاردها گوشی موبایل در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. آن‌ها در تمام قاره‌ها و در تمام کشورها و شهرها وجود دارند. گروهی از پژوهشگران، مطالعات انجام‌شده در این زمینه را که تلفن‌های همراه چگونه پاتوژن‌های عفونی مانند باکتری‌ها و ویروس‌ها را حمل می‌کنند، مورد بازبینی قرار دادند. آن‌ها می‌گویند گوشی‌ها احتمالا اسب‌های تروایی هستند که در انتقال همه‌گیری‌ها و دنیاگیری‌ها نقش دارند. انتقال پاتوژن‌های روی تلفن‌های همراه یک نگرانی جدی سلامتی ایجاد می‌کند. خطر […]

- بار
ارتباط میان سلامت روده و سلامت سیستم ایمنی

ارتباط میان سلامت روده و سلامت سیستم ایمنی

شواهد علمی محکمی وجود دارد که روده را به هر کدام از سیستم‌های اصلی بدن ازجمله سیستم ایمنی پیوند می‌زند. البته بهبود سلامت روده چندان ساده نیست. از آن‌جا که روده‌ی افراد مختلف با هم فرق دارد، هیچ مجموعه‌ای از توصیه‌های مرتبط با رژیم غذایی وجود ندارد که برای همه مفید باشد. اگر می‌خواهید سلامت روده خود را بهبود ببخشید، نیاز به علم پیشرفته شرکت‌هایی مانند وایوم (Viome) دارید. وقتی درمورد روده صحبت می‌کنیم، چیزی […]

- بار
ارتباط میان سلامت روده و سلامت سیستم ایمنی

ارتباط میان سلامت روده و سلامت سیستم ایمنی

شواهد علمی محکمی وجود دارد که روده را به هر کدام از سیستم‌های اصلی بدن ازجمله سیستم ایمنی پیوند می‌زند. البته بهبود سلامت روده چندان ساده نیست. از آن‌جا که روده‌ی افراد مختلف با هم فرق دارد، هیچ مجموعه‌ای از توصیه‌های مرتبط با رژیم غذایی وجود ندارد که برای همه مفید باشد. اگر می‌خواهید سلامت روده خود را بهبود ببخشید، نیاز به علم پیشرفته شرکت‌هایی مانند وایوم (Viome) دارید. وقتی درمورد روده صحبت می‌کنیم، چیزی […]

- بار
ارتباط میان سلامت روده و سلامت سیستم ایمنی

ارتباط میان سلامت روده و سلامت سیستم ایمنی

شواهد علمی محکمی وجود دارد که روده را به هر کدام از سیستم‌های اصلی بدن ازجمله سیستم ایمنی پیوند می‌زند. البته بهبود سلامت روده چندان ساده نیست. از آن‌جا که روده‌ی افراد مختلف با هم فرق دارد، هیچ مجموعه‌ای از توصیه‌های مرتبط با رژیم غذایی وجود ندارد که برای همه مفید باشد. اگر می‌خواهید سلامت روده خود را بهبود ببخشید، نیاز به علم پیشرفته شرکت‌هایی مانند وایوم (Viome) دارید. وقتی درمورد روده صحبت می‌کنیم، چیزی […]