زومپی

متابولیسم Archives - زومپی

- بار

با اینکه کارل رینهولد اوت واندرلیچ، پزشک آلمانی برای تعیین میانگین درجه حرارت بدن در سال ۱۸۵۱ از ابزارهای پرزحمتی استفاده کرد، احتمالا او کار خود را درست انجام داده بود. درواقع، بدن ما شاید از آن زمان سردتر شده باشد. جولی پارسونت، پژوهشگر پزشکی دانشگاه استنفورد آمریکا می‌گوید: دمای بدن ما همان چیزی نیست که مردم تصور می‌کنند. ما در کتاب‌های درسی یاد می‌گیریم که دمای طبیعی بدن ۳۷ درجه است، اما این درست […]

- بار
تأثیر مثبت ورزش در زمان ناشتابودن بر سوزاندن چربی

تأثیر مثبت ورزش در زمان ناشتابودن بر سوزاندن چربی

براساس نتایج مطالعه‌ای جدید درباره‌ی تعامل میان زمان غذاخوردن و سلامت متابولیکی و فعالیت بدنی، انجام تمرین‌‌های ورزشی با معده‌ی خالی می‌تواند مزیت‌های سلامتی مرتبط با ورزش را افزایش دهد. این مطالعه که در آن مردان کم‌تحرک چندین هفته دوچرخه‌سواری کردند، نشان می‌دهد زمان غذاخوردن بر تأثیر ورزش بر بدن مؤثر است. به‌طور کلی، ورزشی موجب بهبود سلامتی ما می‌شود؛ اما مطالعات زیادی نشان می‌دهند پاسخ افراد مختلف دربرابر ورزش یکسان نیست. حتی اگر همه‌ی […]

- بار
تأثیر مثبت ورزش در زمان ناشتابودن بر سوزاندن چربی

تأثیر مثبت ورزش در زمان ناشتابودن بر سوزاندن چربی

براساس نتایج مطالعه‌ای جدید درباره‌ی تعامل میان زمان غذاخوردن و سلامت متابولیکی و فعالیت بدنی، انجام تمرین‌‌های ورزشی با معده‌ی خالی می‌تواند مزیت‌های سلامتی مرتبط با ورزش را افزایش دهد. این مطالعه که در آن مردان کم‌تحرک چندین هفته دوچرخه‌سواری کردند، نشان می‌دهد زمان غذاخوردن بر تأثیر ورزش بر بدن مؤثر است. به‌طور کلی، ورزشی موجب بهبود سلامتی ما می‌شود؛ اما مطالعات زیادی نشان می‌دهند پاسخ افراد مختلف دربرابر ورزش یکسان نیست. حتی اگر همه‌ی […]

- بار
تأثیر مثبت ورزش در زمان ناشتابودن بر سوزاندن چربی

تأثیر مثبت ورزش در زمان ناشتابودن بر سوزاندن چربی

براساس نتایج مطالعه‌ای جدید درباره‌ی تعامل میان زمان غذاخوردن و سلامت متابولیکی و فعالیت بدنی، انجام تمرین‌‌های ورزشی با معده‌ی خالی می‌تواند مزیت‌های سلامتی مرتبط با ورزش را افزایش دهد. این مطالعه که در آن مردان کم‌تحرک چندین هفته دوچرخه‌سواری کردند، نشان می‌دهد زمان غذاخوردن بر تأثیر ورزش بر بدن مؤثر است. به‌طور کلی، ورزشی موجب بهبود سلامتی ما می‌شود؛ اما مطالعات زیادی نشان می‌دهند پاسخ افراد مختلف دربرابر ورزش یکسان نیست. حتی اگر همه‌ی […]