زومپی

لوسید Archives - زومپی

- بار

پیتر راولینسون، مهندس ارشد جگوار و مدیر ارشد مهندسی پیشرفته در لوتوس، به شهرت رسید و مدنظر ایلان ماسک قرار گرفت. مدیرعامل تسلا از راولینسون پرسید به‌عنوان مهندس ارشد، مدیریت پروژه WhiteStar تسلا را برعهده خواهد گرفت یا خیر؟ راولینسون با این درخواست ماسک موافقت كرد و پروژه‌ی WhiteStar بعدها به خودرو الکتریکی تسلا مدل S تبدیل شد که ثمرات آن را اکنون می‌بینیم. راولینسون در سال ۲۰۱۳ به استارتاپ كوچكی با نام آتیوا (Atieva) پیوست که درزمینه‌ی […]