زومپی

ساعت فسیل Archives - زومپی

- بار
کاوشگر جدید ناسا در جست‌وجوی فسیل‌های مریخی

کاوشگر جدید ناسا در جست‌وجوی فسیل‌های مریخی

سال ۲۰۱۸، ناسا اعلام کرد مریخ‌نورد مارس ۲۰۲۰ در دهانه‌ی جیزِرو فرود خواهد آمد. ازنظر زمین‌شناختی، این دهانه منطقه‌ای وسیع با مخروط‌افکنه‌هایی است که به‌واسطه‌ی رسوبات ته‌نشین‌شده‌ از رودخانه‌های گذشته‌ی مریخ شکل گرفته‌اند. این رسوبات که در تصاویر ماهواره‌ای به‌وضوح دیده می‌شوند، ممکن است شامل مولکول‌های زیستی کهن باشند. بااین‌همه، دهانه‌‌ی جیزِرو ویژگی دیگری دارد که به موضوع بحث‌ دانشمندان تبدیل شده است؛ ویژگی‌ای که به‌وضوح در تصاویر نور مرئی ظاهر نشده و حلقه‌‌ای به‌شکل […]