زومپی

دایناسور Archives - زومپی

- بار
کشف جمجمه کوچک‌ترین دایناسور جهان در کهربا

کشف جمجمه کوچک‌ترین دایناسور جهان در کهربا

صد میلیون سال پیش، در اواسط دوران مزوزوئیک، زمین سکونتگاه انواع مختلف دایناسورها بود. دیرینه‌شناسان با توجه به کشفیات جدید خود فکر می‌کنند کوچک‌ترین دایناسور عصر مزوزوئیک حتی از مرغ مگس‌خوار زنبوری، کوچک‌ترین پرنده‌ای که امروزه زندگی می‌کند نیز کوچک‌تر بوده است. جمجمه‌ی دایناسور جدید که درون کهربایی ۹۹ میلیون ساله‌ در میانمار کشف شده است، تنها ۱/۷ میلی‌متر طول دارد. اوکانر جینگمی، درمورد این پژوهش می‌گوید: من با دیدن این نمونه در بهت فرو رفتم. […]