زومپی

تحصیلات Archives - زومپی

- بار
استارتاپ ApplyBoard با جذب سرمایه جدید به جمع یونیکورن‌ها پیوست

استارتاپ ApplyBoard با جذب سرمایه جدید به جمع یونیکورن‌ها پیوست

استارتاپ ApplyBoard  در حوزه‌ی آموزش بین‌المللی فعالیت می‌کند و آن را سه برادر ایرانی، یعنی مارتین و متی و مسی بصیری، در سال ۲۰۱۵ و پس از مهاجرت به کانادا و در دانشگاه واترلو راه‌اندازی کردند.  استارتاپ برادران بصیری دو هدف اصلی را دنبال می‌کند. در بخشی از استارتاپ پلتفرم واحدی دراختیار دانشجویان قرار می‌گیرد تا دانشگاه‌های دلخواه خود را از سرتاسر جهان بیابند و برای ادامه‌ی تحصیل در آن‌ها اقدام کنند. این پلتفرم به‌رایگان دراختیار […]

- بار

استارتاپ ApplyBoard  در حوزه‌ی آموزش بین‌المللی فعالیت می‌کند و آن را سه برادر ایرانی، یعنی مارتین و متی و مسی بصیری، در سال ۲۰۱۵ و پس از مهاجرت به کانادا و در دانشگاه واترلو راه‌اندازی کردند.  استارتاپ برادران بصیری دو هدف اصلی را دنبال می‌کند. در بخشی از استارتاپ پلتفرم واحدی دراختیار دانشجویان قرار می‌گیرد تا دانشگاه‌های دلخواه خود را از سرتاسر جهان بیابند و برای ادامه‌ی تحصیل در آن‌ها اقدام کنند. این پلتفرم به‌رایگان دراختیار […]

- بار
آموزش‌وپرورش: ۸۵درصد دانش‌آموزان امکان استفاده از شبکه شاد را دارند

آموزش‌وپرورش: ۸۵درصد دانش‌آموزان امکان استفاده از شبکه شاد را دارند

سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد ۸۵ درصد دانش‌آموزان در کشور امکان استفاده از شاد، پلتفرم اختصاصی آموزش‌وپرورش را دارند و دانش‌آموزانی که ابزار لازم برای استفاده از شبکه‌ی شاد را ندارند، شناسایی و تجهیز و حمایت می‌شوند. مهدی شرفی معتقد است بهترین راه ادامه‌دادن به آموزش در اوضاع‌واحوال شیوع ویروس کرونا، استفاده از فضای مجازی و بستر شبکه‌های اجتماعی بود. وی بیان می‌کند: معلمان به‌‌صورت خودجوش کار را شروع و […]

- بار
اینترنت در فضای پلتفرم اختصاصی آموزش‌و‌پرورش رایگان می‌شود

اینترنت در فضای پلتفرم اختصاصی آموزش‌و‌پرورش رایگان می‌شود

پلتفرم اختصاصی آموزش‌‌و‌‌پرورش پس از مشکلات مختلف، نهایتا ۲۱ فروردین‌ با همکاری روبیکا آغاز به‌ کار کرد و پس از ثبت‌نام مقطع ابتدایی تا دیروز، از روز سه‌شنبه، ۲۶ فروردین‌، ثبت‌نام مقطع متوسطه را آغاز کرد. پلتفرم شاد مشکلاتی همچون هزینه‌ی اینترنت و قطع‌و‌وصلی اینترنت و دسترسی‌نداشتن تمام دانش‌آموزان به اینترنت یا موبایل را با خود به‌همراه داشته است. با تمام این اوصاف، امروز رئیس مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات آموزش‌و‌پرورش اعلام کرد استفاده از اینترنت در فضای شبکه شاد […]

- بار
اینترنت در فضای پلتفرم اختصاصی آموزش‌و‌پرورش رایگان می‌شود

اینترنت در فضای پلتفرم اختصاصی آموزش‌و‌پرورش رایگان می‌شود

پلتفرم اختصاصی آموزش‌‌و‌‌پرورش پس از مشکلات مختلف، نهایتا ۲۱ فروردین‌ با همکاری روبیکا آغاز به‌ کار کرد و پس از ثبت‌نام مقطع ابتدایی تا دیروز، از روز سه‌شنبه، ۲۶ فروردین‌، ثبت‌نام مقطع متوسطه را آغاز کرد. پلتفرم شاد مشکلاتی همچون هزینه‌ی اینترنت و قطع‌و‌وصلی اینترنت و دسترسی‌نداشتن تمام دانش‌آموزان به اینترنت یا موبایل را با خود به‌همراه داشته است. با تمام این اوصاف، امروز رئیس مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات آموزش‌و‌پرورش اعلام کرد استفاده از اینترنت در فضای شبکه شاد […]

- بار
آموزش‌وپرورش: ۸۵درصد دانش‌آموزان امکان استفاده از شبکه شاد را دارند

آموزش‌وپرورش: ۸۵درصد دانش‌آموزان امکان استفاده از شبکه شاد را دارند

سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد ۸۵ درصد دانش‌آموزان در کشور امکان استفاده از شاد، پلتفرم اختصاصی آموزش‌وپرورش را دارند و دانش‌آموزانی که ابزار لازم برای استفاده از شبکه‌ی شاد را ندارند، شناسایی و تجهیز و حمایت می‌شوند. مهدی شرفی معتقد است بهترین راه ادامه‌دادن به آموزش در اوضاع‌واحوال شیوع ویروس کرونا، استفاده از فضای مجازی و بستر شبکه‌های اجتماعی بود. وی بیان می‌کند: معلمان به‌‌صورت خودجوش کار را شروع و […]

- بار
اینترنت در فضای پلتفرم اختصاصی آموزش‌و‌پرورش رایگان می‌شود

اینترنت در فضای پلتفرم اختصاصی آموزش‌و‌پرورش رایگان می‌شود

پلتفرم اختصاصی آموزش‌‌و‌‌پرورش پس از مشکلات مختلف، نهایتا ۲۱ فروردین‌ با همکاری روبیکا آغاز به‌ کار کرد و پس از ثبت‌نام مقطع ابتدایی تا دیروز، از روز سه‌شنبه، ۲۶ فروردین‌، ثبت‌نام مقطع متوسطه را آغاز کرد. پلتفرم شاد مشکلاتی همچون هزینه‌ی اینترنت و قطع‌و‌وصلی اینترنت و دسترسی‌نداشتن تمام دانش‌آموزان به اینترنت یا موبایل را با خود به‌همراه داشته است. با تمام این اوصاف، امروز رئیس مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات آموزش‌و‌پرورش اعلام کرد استفاده از اینترنت در فضای شبکه شاد […]

- بار
آموزش‌وپرورش: ۸۵درصد دانش‌آموزان امکان استفاده از شبکه شاد را دارند

آموزش‌وپرورش: ۸۵درصد دانش‌آموزان امکان استفاده از شبکه شاد را دارند

سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد ۸۵ درصد دانش‌آموزان در کشور امکان استفاده از شاد، پلتفرم اختصاصی آموزش‌وپرورش را دارند و دانش‌آموزانی که ابزار لازم برای استفاده از شبکه‌ی شاد را ندارند، شناسایی و تجهیز و حمایت می‌شوند. مهدی شرفی معتقد است بهترین راه ادامه‌دادن به آموزش در اوضاع‌واحوال شیوع ویروس کرونا، استفاده از فضای مجازی و بستر شبکه‌های اجتماعی بود. وی بیان می‌کند: معلمان به‌‌صورت خودجوش کار را شروع و […]

- بار

پلتفرم اختصاصی آموزش‌‌و‌‌پرورش پس از مشکلات مختلف، نهایتا ۲۱ فروردین‌ با همکاری روبیکا آغاز به‌ کار کرد و پس از ثبت‌نام مقطع ابتدایی تا دیروز، از روز سه‌شنبه، ۲۶ فروردین‌، ثبت‌نام مقطع متوسطه را آغاز کرد. پلتفرم شاد مشکلاتی همچون هزینه‌ی اینترنت و قطع‌و‌وصلی اینترنت و دسترسی‌نداشتن تمام دانش‌آموزان به اینترنت یا موبایل را با خود به‌همراه داشته است. با تمام این اوصاف، امروز رئیس مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات آموزش‌و‌پرورش اعلام کرد استفاده از اینترنت در فضای شبکه شاد […]

- بار
شاد؛ پلتفرم اختصاصی آموزش‌و‌پرورش با همکاری روبیکا آغاز به کار کرد

شاد؛ پلتفرم اختصاصی آموزش‌و‌پرورش با همکاری روبیکا آغاز به کار کرد

مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی، وزارت آموزش و پرورش با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد شبکه‌ی اجتماعی دانش‌آموزان به‌نام «شاد» آغاز به کار کرد. شبکه‌ی اجتماعی شاد قرار بود از هفته‌ی گذشته فعالیت خود را آغاز کند، اما این موضوع به دلیل کسب اطمینان از امن بودن بستر ارتباطی شبکه به تعویق افتاد تا ابعاد فنی آن در فرصت بیشتری بررسی شود. حال به‌نظر می‌رسد با همکاری دانشگاه صنعتی شریف امنیت شبکه‌ی اجتماعی شاد تضمین شده […]