زومپی

برنامه نویسی Archives - زومپی

- بار
چرا برنامه‌نویسی شی گرا مخالفان زیادی دارد؟

چرا برنامه‌نویسی شی گرا مخالفان زیادی دارد؟

برنامه‌نویسی شئ‌گرا یکی از شیوه‌های برنامه‌نویسی (Programming Paradigms) است، که کد برنامه‌نویس را به وسیله «اشیاء» نظام‌مند می‌کند و یک مسئله را به قسمت‌های مختلف تقسیم می‌کند. هرکدام از این اشیاء می‌تواند حاوی کد و انواع متغیر باشد، همچنین می‌توان در یک یا چند شی دستورالعمل‌های مختلف برای اعمال تغییر در متغیرها و ایجاد هر «حالت» ممکن برای مولفه‌های را ذخیره کرد. این شیوه برنامه‌نویسی قصد داشت با تفکر مردم در دنیای واقعی همسان باشد، […]