زومپی

آکورا Archives - زومپی

- بار

تعجبی ندارد جدیدترین خودروهای بازار باتوجه‌به تجهیزات ایمنی پیشرفته و فناوری‌های مختلف و قوای محرکه بهبودیافته، درمقایسه‌با مدل‌های قدیمی قیمت پایه‌ی بیشتری دارند. اگر به عامل‌های مربوط به خودرو وضعیت اقتصاد جهانی و تورم را هم اضافه کنیم، به میانگین قیمت مدل صفرکیلومتر حدود ۳۰ هزار دلار می‌رسیم. در کشورهای توسعه‌یافته، چنین قیمتی چندان گران نیست؛ اما به‌لطف بازبودن مرزها و حضور بسیاری از خودروسازان بزرگ و کوچک، بازار خودروهای دست‌دوم جذاب‌ و وسوسه‌برانگیز است. تنوع […]