زومپی

آژانس پروژه‌های پژوهشی پیشرفته دفاعی آمریکا (دارپا) Archives - زومپی

- بار
دارپا با همکاری اینتل و دانشگاه جورجیا، سیستم ایمنی یادگیری ماشین توسعه می‌دهد

دارپا با همکاری اینتل و دانشگاه جورجیا، سیستم ایمنی یادگیری ماشین توسعه می‌دهد

آژانس پروژه‌های تحقیقات پیشرفته‌ی دفاعی آمریکا موسوم به دارپا از اینتل و دانشگاه جورجیا تِک خواسته است تحقیقاتی برای دفاع از سیستم‌های یادگیری ماشین دربرابر دست‌کاری‌ها و خراب‌کاری‌های سازمان‌دهی‌شده انجام دهند. حمله‌هایی که با دست‌کاری اجسام انجام می‌شوند، قوه‌ی تشخیص الگوریتم‌های یادگیری ماشین را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. اگرچه چنین اقدام‌هایی اکنون بیشتر در محیط‌های آزمایشگاهی انجام می‌شوند، احتمال سوءاستفاده از آن‌ها در سطوح بزرگ وجود دارد. شرکت امنیتی مک‌آفی ماه فوریه گزارشی از دست‌کاری و […]

- بار
دارپا با همکاری اینتل و دانشگاه جورجیا، سیستم ایمنی یادگیری ماشین توسعه می‌دهد

دارپا با همکاری اینتل و دانشگاه جورجیا، سیستم ایمنی یادگیری ماشین توسعه می‌دهد

آژانس پروژه‌های تحقیقات پیشرفته‌ی دفاعی آمریکا موسوم به دارپا از اینتل و دانشگاه جورجیا تِک خواسته است تحقیقاتی برای دفاع از سیستم‌های یادگیری ماشین دربرابر دست‌کاری‌ها و خراب‌کاری‌های سازمان‌دهی‌شده انجام دهند. حمله‌هایی که با دست‌کاری اجسام انجام می‌شوند، قوه‌ی تشخیص الگوریتم‌های یادگیری ماشین را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. اگرچه چنین اقدام‌هایی اکنون بیشتر در محیط‌های آزمایشگاهی انجام می‌شوند، احتمال سوءاستفاده از آن‌ها در سطوح بزرگ وجود دارد. شرکت امنیتی مک‌آفی ماه فوریه گزارشی از دست‌کاری و […]